Jaroslav Nešetřil: Limits of structures

Wednesday, October 2, 2013, 14:00
Prague – MFF UK, Ke Karlovu 3, second floor, room M1

12th Jarnik lecture of the Charles University

Speaker: Jaroslav Nešetřil (Computer Science Institute of Charles University)

Title: Limits of structures

Abstract (Czech):

Limity konečných struktur představují v jistém smyslu završení klasické asymptotické analýzy. Představují rovněž propojení metod několika matematických disciplin včetně statistické fyziky. Přednáška poskytne stručný úvod do této, v současnosti velmi aktivní, oblasti.

The lecture will be given in Czech.

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20131002.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.