Šárka Stejskalová: Indestructibility of the tree property

Monday, May 5, 2014, 16:30
Prague – Faculty of Arts, Department of logic, Celetna 20, room 119

Speaker: Šárka Stejskalová

Title: Indestructibility of the tree property

http://logika.ff.cuni.cz/seminar

Abstract (in Czech): V přednášce představím Spencerův důkaz věty, která říká následující: Jestliže jsme v modelu M, který vznikl pomocí Mitchellova forcingu a tedy v něm platí stromová vlastnost na omega2, tak malý ccc forcing nepřidá omega2-Aronszajnův strom do M a tedy se neporuší stromová vlastnost na omega2. Podobný, nicméně trochu komplikovanější důkaz projde i pro Cohenův forcing, který přidává podmnožiny omegy a tedy v modelu, kde platí stromová vlastnost na omega2 může funkce kontinua na omega nabývat téměř libovolné hodnoty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.